Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi - DERİNMEVZULAR KOÇLUK

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga Eğitmeni Senem Kalkancı

Senem KALKANCI tarafından düzenlenen ve www.derinmevzular.com web sitesi üzerinden veya eft/havale ödeme sistemi ile satın alma işlemi yapan tüm katılımcılar(bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır), Senem KALKANCI tarafından bizzat verilecek olan ‘’Online ve/veya yüz yüze tüm çalışmalara katılırken aşağıdaki hususları gayet iyi anladığını, öğrendiğini; bunların bu programa katılmak ve programa devam edebilmek için zorunlu koşullar olduğunu kabul ettiğini, bu koşullara uygun şekilde eğitime devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ettiği sayılmaktadır.

Web sitesinde(www.derinmevzular.com) satışta olan veya hakkında bilgi verilen ürünler ve hizmetler (Bundan sonra HİZMET olarak anılacaktır) ve SİTE'deki tüm sayfalar Senem Kalkancı şahıs firması(Bundan sonra FİRMA olarak anılacaktır) malıdır ve FİRMA tarafından işletilir.

KATILIMCILARIN, Senem KALKANCI’nın yapmış olduğu çalışmaların kişisel çalışmalar olduğunu herhangi tanıtım materyallerinde, basılı medyada, sosyal medyada, web sitesinde, sosyal medya hesaplarında, kartvizitte, duyuruda, afişte, reklamda ve her nevi tanıtım materyalinde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ettiği sayılmaktadır.

KATILIMCILARIN, bütün çalışmalar boyunca gerçekleştirilecek olan eğitimde kullanılan her türlü eğitim materyali, slogan, motto, egzersiz ve sair fikri haklara konu ürünün tüm hukuki haklarının Senem Kalkancı’ya ait olduğunu bildiğini, bu kapsamda yazılı olarak izin verilmediği sürece bu anlamda hiçbir eğitim materyalini ve içeriğini herhangi bir mecrada kullanmayacağını, 3.kişiler ile hiçbir surette paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ettiği sayılmaktadır. Herhangi bir kullanımın öncesinde (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere web sitesi, blog, instagram, facebook, twitter, youtube, kitap, e-kitap ve benzer uygulama ve alanlarda ) Senem Kalkancı’ya yazılı başvurmak suretiyle kullanım amacını, yerini ve şeklini belirterek açık bir izin alacağını, izin verirken Senem Kalkancı’nın söz konusu kullanım üzerinde düzeltme yapma yetkisi olduğunu ve bu düzeltmeye riayet edeceğini aksi halde Senem Kalkancı’nın yasal yollara başvurma hakkı olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt ettiği sayılmaktadır. KATILIMCILARIN, Workshop ve/veya seans tarih ve saatlerinde Senem Kalkancı tarafından yapılacak değişikliklerin geçerli olacağını ve bunlara riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ettiği sayılmaktadır

GİZLİLİK

Workshop sırasında eğitim (workshop , seminer, program vb.)  içeriğine ek olarak diğer katılımcılara ilişkin her türlü bilginin, katılımcıların paylaşımlarının ve bu eğitime katıldıklarının dahi gizli bilgi olduğunu, bu bilgileri ilgili katılımcının yazılı ve açık izni olmaksızın eğitim süresince ve her halükarda eğitimden sonrada hiçbir mecrada doğrudan ve dolaylı olarak kullanmayacağını, bu gizlilik yükümlülüğüne riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ettiği sayılmaktadır. KATILIMCILARIN, eğitim süresince verilen eğitimleri kısmen ve/veya tamamen hiçbir surette doğrudan ve/veya dolaylı olarak sesli, görüntülü veya başka bir teknoloji ile kaydetmeyeceğini, buna aykırılık halinde Senem KALKANCI Firmasının yasal yollara başvurma hakkının saklı olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt ettiği sayılmaktadır.

KATILIM KOŞULLARI

KATILIMCILARIN, workshop ve bireysel seanslar kapsamında alınan eğitim süresince bu eğitimi kısmen veya tamamen başka birine devir edemeyeceğini, bu anlamda kısmen veya tamamen bir devre konu olamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt ettiği sayılmaktadır.

Senem KALKANCI‘nın eğitim devam ederken koçluk eğitim prensip, kural ve koşulları gereği herhangi bir gerekçe ileri sürmeksizin eğitimden çıkarma hakları olduğunu bildiğini, böyle bir durumda içinde bulunulan workshop veya seansın alınmamış bakiye haftalara ilişkin eğitim ücretinin tarafına iade edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt ettiği sayılmaktadır. Alınan eğitim ücretinin günlük değil haftalık olarak değerlendirildiğini kabul,beyan ve taahhüt ettiği sayılmaktadır.

MÜCBİR SEBEP
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Senem Kalkancı firması dilediği zaman verilen hizmeti ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler www.derinmevzular.com’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek KATILIMCILARIN sorumluluğundadır. KATILIMCILAR, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, KATILIMCILAR, bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

CAYMA HAKKI

Workshop ve seans ücretleri her çalışmadan önce ödenmektedir.  KATILIMCILAR, sözleşme konusu HİZMET'in teslimi sonrasında cayma, değiştirme hakkına sahip değildir. HİZMET, KATILIMCILAR’ın erişimine açıldıktan sonra iade, iptal, cayma hakkı bulunmamaktadır.  Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde KATILIMCILAR, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. Komisyon bedelleri düşülür, fatura iade edilmez ise vergi ve yükümlülük giderleri iade edilmez.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul(Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.